Titan tạo ra lớp ôxit bền trên bề mặt, do đó lớp phủ platin chưa thể sử dụng ngay được. Trong quá trình sản xuất điện cực thông thường, axit hydro floric được sử dụng để xử lý bề mặt titan. Nhưng axit này có độc tính cao và có thể không an toàn đối với môi trường.

Thay thế cho axit hydro floric, Maxell phát triển công nghệ xử lý bề mặt thân thiện với môi trường và giúp tạo ra điện cực hoạt động với hiệu suất điện phân cao.

Maxell được cấp chứng nhận ISO 13485, một chuẩn về quản lý chất lượng quốc tế cho các thiết bị y tế, đối với quá trình sản xuất thiết bị tạo nước hydro bao gồm cả quá trình sản xuất điện cực phủ platin, lắp ráp hệ điện phân, lắp ráp sản phẩm. Hệ thống sản xuất chất lượng cao này đã được ông nhận bởi PMD (Cơ quan về thiết bị Y Dược)