Trước khi sử dụng

 

 
[ultimatetables 6 /]

  • Mức độ điện phân

Trong quá trình điện phân, cường độ điện phân được hiển thị tương đối

Thông tin này không được hiển thị khi nước ngừng cấp hoặc chỉ sử dụng chế độ lọc

Cường độ điện phân thay đổi theo chế độ sử dụng

Các thông tin cần lưu ý

Lượng hydro hiển thị là giá trị ước lượng được tính từ điều kiện nhất định. Đây không phải là giá trị đo được của nước sinh ra. (nó có thể khác giá trị thực và phụ thuộc vào chất lượng nước)

Chế độ tự động tắt

Để tiết kiệm điện, đèn nền tự động tắt khoảng 1 phút sau khi nhấn nút dừng hoặc đóng van nước cấp, các kí hiệu tự động tắt trên màn hiển thị sau khoảng 9 phút tiếp theo. Các đèn tự động sáng ngay khi ấn bất kì nút nào hoặc khi cho nước chảy qua.

Sử dụng nước ATICA, nước axit và nước lọc

[ultimatetables 7 /]

Lưu ý:

Khi nước bị đục ngay sau khi mở van (hiên tượng đóng cặn trong lõi có thể đã xảy ra)

Không sử dụng thiết bị khi không cắm điện

(vì khi đó thiết bị không thể tính được thời gian hoạt động của lõi và số ngày vận hành, có thể dẫn đến tính sai thời gian thay lõi)

[ultimatetables 8 /]  

3 Sử dụng sau khi kiểm tra màn hình và nghe thấy tiếng báo hiệu

Sử dụng sau khi phần số hoặc dấu “-” hiện trên màn hình liên tục và có tiếng bip phát ra

Khi chạy chế độ lấy nước axit, âm thanh bip luôn phát ra để cảnh báo không được uống

Sử dụng nước ATICA, nước axit và nước lọc

– Nước ATICA

Nhấn nút nước ATICA, và sử dụng nước ATICA đầu ra

– Nước axit

Nhấn nút nước axit, và sử dụng nước axit đầu ra

Nước xả không được sử dụng vì trong chế độ này nó có tính kiềm rất mạnh

4 Sau khi sử dụng, đóng van nước cấp

Sau khi sử dụng nước axit, hệ tự động chuyển đổi về trạng thái tạo nước ion kiềm trước đó hoặc nước lọc để tránh uống phải nước axit

Chế độ tiết kiệm năng lượng: sau khi nước ngừng cấp, đèn nền của màn hình tắt sau 1 phút, các đèn khác sẽ tắt sau khoảng 9 phút tiếp theo.