Chất điện giải là gì


Chất điện giải là gì? Chất điện giải là những khoáng chất và chất dịch mang điện tích. Chúng có trong máu, nước tiểu và chất dịch cơ thể. Duy trì ...