chế độ ăn làm giảm hàm lượng axit


Giống như các dung dịch hóa học, các bộ phận khác nhau trong cơ thể con người có mức pH khác nhau. Độ pH lý tưởng trong máu dao động ...