chống ô xy hóa


Hydro đóng vai trò như là 1 chất chống ô xy hóa giảm tác hại của gốc tự do với tế bào 1 cách chọn lọc Stress oxy hóa cấp tính gây ...