có nên uống nước trong khi ăn hay không


Uống nước trong khi ăn có thể làm chậm quá trình tiêu hóa. Tốt hơn là uống nước trước khi ăn vì ngoài việc bảo vệ thành bụng, nó giúp ...