gốc tự do


Sự hình thành các gốc tự do trong cơ thể con người Các gốc tự do và các chất trung gian hoạt động liên tục được sinh ra trong cơ thể ...
Tìm hiểu về hydroxyl Hydroxyl (tên Việt hóa Hiđrôxyl) trong hóa học là sự kết hợp của một nguyên tử oxy với một nguyên tử hydro bằng liên kết cộng hóa ...