Máy tạo nước ion kiềm khác gì so với máy lọc nước RO và máy lọc nước nano


Máy lọc nước RO [caption id="attachment_2577" align="aligncenter" width="550"] Máy lọc nước RO[/caption] Máy lọc nước RO là máy lọc nước thường dùng rất nhiều lõi lọc với màng lọc RO để lọc ...