Ngăn ngừa ung thư với nước ion kiềm


Theo thống kê của WHO, Việt Nam đứng trong top 2 trên bản đồ ung thư thế giới. Mỗi ngày ở Việt Nam có khoảng 315 người chết vì ung ...