Nước ion hóa tác động gì lên tóc và da


Nước ion kiềm được dùng phổ biến vì lợi ích về sức khỏe mà nó mang lại cho con người. Nhưng đối với tóc và da, nước ion có tính ...