nước ion kiềm đóng chai có tốt không?


Theo nhiều chuyên gia, không nên uống nước ion kiềm đóng chai (hay còn gọi là nước ion life). Nước ion kiềm sau khi được tạo ra từ máy tạo ...