trong bữa ăn có nên uống nước?


Uống nước trong khi ăn có thể làm chậm quá trình tiêu hóa. Tốt hơn là uống nước trước khi ăn vì ngoài việc bảo vệ thành bụng, nó giúp ...