uống nước theo cân nặng


Nhu cầu về nước của mỗi người phụ thuộc vào thể trạng cơ thể , mặc dù, nhìn chung, người trưởng thành cần khoảng 2 lít nước mỗi ngày để ...