viêm khớp dạng thấp


Bệnh nhân viêm khớp dạng thấp được thử nghiệm với nước giàu hydro Viêm khớp dạng thấp (RA) là một bệnh viêm mãn tính đặc trưng bởi sự phá hủy của ...