chỉ số pH và chỉ số ORP


Chỉ số pH là gì? PH là một phương pháp đo tính axit và tính kiềm trong nồng độ dung dịch. PH cung cấp giá trị từ phạm vi từ 0 ...