không nên uống nước ion kiềm đóng chai


Theo nhiều chuyên gia, không nên uống nước ion kiềm đóng chai (hay còn gọi là nước ion life). Nước ion kiềm sau khi được tạo ra từ máy tạo ...