mất cân bằng độ pH trong cơ thể


Sự mất cân bằng trong cơ thể thực chất là sự biểu hiện của sự cân bằng giữa nồng độ axit và kiềm trong máu. Thông thường độ pH trong ...