thực phẩm kiềm có tác dụng gì với cơ thể?


Robert O. Young, nhà khoa học tiên phong và tác giả của phép đo pH cho biết: "Sức khỏe của bạn phụ thuộc vào sự cân bằng của môi trường ...