Uống nước giàu hydro có tốt?


Ai cũng biết rằng một phân tử nước sẽ bao gồm một nguyên tử oxy liên kết với hai nguyên tử hydro. Trong cơ thể, hydro hoạt động như một ...