Trong thời kì mang thai nên uống bao nhiêu nước?


Uống nước là điều kiện cần và đủ đối với bà bầu, nó quan trọng hơn hết các nguồn thực phẩm bổ sung khác. Khi mang bầu, bạn cần uống ...