Hiệu quả của nước ion kiềm giàu hydro với tiểu đường loại 2 và kháng isulin

Nghiên cứu hiệu quả nước giàu hydro với bệnh tiểu đường đăng trên Nutrition Research

Nghiên cứu này đã đánh giá hiệu quả của việc uống nước ion kiềm giàu hydro đến quá trình chuyển hóa lipid và glucose của bệnh nhân đái tháo đường loại 2 (T2DM) và các bệnh nhân thừa gluco (IGT). Các thí nghiệm được thực hiện ngẫu nhiên, bao gồm cả giải pháp trị liệu giả, với 30 bệnh nhân T2DM được kiểm soát chế độ ăn uống và tập luyện, 6 bệnh nhân IGT. Mỗi ngày các bệnh nhân được uống 900 mL nước giàu hydro hoặc 900 mL nước thường (đối với giải pháp trị liệu giả) trong thời gian 8 tuần và thời kì ngưng là 12 tuần. Trong nghiên cứu nhiều chỉ số đánh giá độ dư thừa chất oxi hóa, kháng insulin và chuyển hóa glucose, được đo ở thời điểm khởi đầu và sau 8 tuần. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc uống nước giàu hydro giảm đáng kể hàm lượng cholesterol có mật độ lipoprotein thấp, lipoprotein tỉ trọng thấp, và 8-isoprostanes tương ứng là 15,5%, 5,7%, và 6,6%. Uống nước giàu hydro cũng làm giảm nồng độ trong huyết thanh của lipoprotein tỉ trọng thấp dạng oxi hóa và axit béo tự do, tăng hàm lượng adiponectin và ngoại bào-superoxide dismutase. Nghiên cứu đưa đến kết luận, việc bổ sung nước giàu hydro có thể có một vai trò tích cực trong phòng chống bệnh tiểu đường loại 2 và sự đề kháng insulin.

 

hieu qua cua nuoc giau hydro voi benh tieu duong
Hiệu quả của nước giàu hydro với bệnh tiểu đường

Bài viết nên xem:

Xem nhiều: Nước khoáng kiềm là gì

Xem thêm: Tác dụng của nước ion kiềm giàu hydro với hội chứng chuyển hóa

Nguồn dịch từ:

Supplementation of hydrogen-rich water improves lipid and glucose metabolism in patients with type 2 diabetes or impaired glucose tolerance đăng trên  Nutrition research March 2008 Kajiyama Clinic and Kyoto Prefectural University of Medicine

Sizuo Kajiyamaa,b, Goji Hasegawab,⁎, Mai Asanob, Hiroko Hosodab, Michiaki Fukuib,

Naoto Nakamurab, Jo Kitawakic, Saeko Imaia,d, Koji Nakanoe, Mitsuhiro Ohtaf,
Tetsuo Adachig, Hiroshi Obayashih, Toshikazu Yoshikawab
Kajiyama Clinic, Kyoto 615-0035, Japan
Department of Endocrinology and Metabolism, Kyoto Prefectural University of Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto 602-8566, Japan
Department of Obstetrics and Gynecology, Kyoto Prefectural University of Medicine, Graduate School of Medical Science, Kyoto 602-8566, Japan
School of Comprehensive Rehabilitation, Osaka Prefecture University, Osaka 583-8555, Japan
Yamashiro Public Hospital, Kyoto 619-0214, Japan
Department of Medical Biochemistry, Kobe Pharmaceutical University (MO), Kobe 658-8566, Japan
Department of Clinical Pharmaceutics, Gifu Pharmaceutical University (TA), Gifu 502-8585, Japan
Institute of Bio-Response Informatics (HO), Kyoto 602-0845, Japan
Received 5 September 2007; revised 26 December 2007; accepted 17 January 2008

Nguồn bài viết : https://atica.vn/