Nước giàu hydro tăng cường ức chế ung thư đại trực tràng

Nước uống giàu hydro ức chế ung thư đại tràng

Stress liên quan đến sự phát triển của ung thư. Hydrogen (H2) là một chất chống oxy hóa mạnh và có hoạt động chống viêm và có khả năng chống ung thư. Nghiên cứu này nhằm khảo sát vai trò của sự kết hợp H2 với 5-fluorouracil (5-FU) trong điều trị ung thư cả trong ống nghiệm và trong cơ thể bằng cách sử dụng dòng tế bào ruột kết 26. Tỷ lệ sống sót được xác định bằng thử nghiệm sống sót của Kaplan-Meier và tính khả thi của tế bào được đánh giá bằng cách sử dụng bộ hình ảnh di động của tế bào và xét nghiệm MTT và kích hoạt đường dẫn apoptosis của tế bào (Phosphorylated adenosine monophosphate kích hoạt protein kinase, p-AMPK, Apoptosis- Yếu tố kích thích (AIF) và Caspase 3) được đặc trưng bởi các blots phương Tây. Việc sử dụng nước hydro được cải thiện sự sống còn của những con chuột bị ung thư ruột già 26. Hơn nữa, tăng hydro hydro tăng cường apoptosis tế bào trong tế bào ung thư, dẫn đến một sự gia tăng đánh dấu trong biểu hiện của p-AMPK, AIF và Caspase 3 trong các tế bào đại tràng 26. Nước hydro cũng làm tăng hiệu quả ức chế của 5-FU trên tế bào đại tràng 26 với tỉ lệ sống sót của tế bào và chức năng chống ung thư. Thêm vào đó, nước giàu hydro thể hiện hoạt tính chống oxy hoá và chống ung thư mạnh hơn nước hydro tự nhiên. Tóm lại,nước giàu hydro có hàm lượng cao có thể ức chế ung thư đại tràng, đặc biệt khi kết hợp với 5-fluorouracil.

Xem thêm : Hiệu quả chống độc của nước ion kiềm giàu hydro ở thận khi uống thuốc chống ung thư

nuoc giau hydro va chong ung thu dai trang
Nghiên cứu nước giàu hydro và khả năng chống ung thư

Nguồn: Ncbi.nlm.nih.gov
National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine
8600 Rockville Pike, Bethesda MD, 20894 USA
Policies and Guidelines | Contact

PeerJ, 2015. 3: p. e859.
Tác giả:
Runtuwene J1, Amitani H2, Amitani M2, Asakawa A2, Cheng KC2, Inui A2.
Thông tin tác giả:
1.Department of Psychosomatic Internal Medicine, Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Sciences , Kagoshima , Japan ; Faculty of Medicine, Sam Ratulangi University , Manado , Indonesia.
2.Department of Psychosomatic Internal Medicine, Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Sciences , Kagoshima , Japan.